top of page

Ultrazvukové kompaktní nebo průmyslové čističky jsou elektrická zařízení, která se skládají ze dvou základních částí – ultrazvukový generátor a čisticí vana s upevněnými ultrazvukovými měniči. Tyto transformují elektrickou energii z generátoru na mechanicko-zvukovou energii, která je distribuována do celého objemu vany. Při dosažení potřebné úrovně výkonu vzniká tzv. kavitace.

 

Mechanický čisticí účinek ultrazvukové energie vzniká synergickým působením více fyzikálních efektů (kavitace, mikroproudy, makroproudy ...) v celém objemu kapaliny. Z toho také logicky vyplývá, že čištění probíhá v celém objemu a všude tam, kde je sonifikovaná kapalina. To znamená, že k čištění dochází i na nepřístupných místech, v dutinách, tedy všude tam, kam se klasickými mechanickými způsoby čištění určitě nedostaneme.

Ultrazvuková čistička
bottom of page