top of page

Stabilizovaný zdroj řady 12BZ10 s výkonem 150W v krytu

Napájecí zdroje série BZ (dále zdroje) jsou samostatné zdroje bezpečného malého napětí (SELV) určené pro použití ve vnitřních všeobecných prostorách pro napájení elektrických zabezpečovacích systémů. Zabezpečují jejich napájení z vnějšího zdroje energie (např. sítě) a v případě jeho výpadku ze záložního zdroje energie (olověného akumulátoru). Zdroje zabezpečují současně ostatní požadavky jako monitoring venkovního zdroje, záložního akumulátoru, dobíjení akumulátoru a signalizaci sabotáže až do stupně zabezpečení 3 (STN EN50131-6).

Zdroj se skládá z ochranného uzavíratelného krytu, ve kterém je zabudovaná napájecí jednotka série 120PSxx/yy zabezpečující udržování a ochranu záložního akumulátoru a současně napájení připojeného zabezpečovacího zařízení. V krytě je umístěný také záložní akumulátor, kterého kapacitu může zákazník volit podle skutečných potřeb (požadovaného odběru a délky zálohování).

Signalizace stav a případných poruch je realizovaná kromě světelné signalizace LED také na napájecí jednotce prostřednictvím bezpotenciálových navzájem oddělených kontaktů. Signalizace sabotáže a otevření krytu je realizovaná bezpotenciálovým kontaktem.

12BZ10

 • Technické parametry

  Stabilizovaný zdroj řady 120PS s výkonem 150W

  Napájecí napětí 195 - 255VAC/45 - 65Hz
  Výstupní napětí pro akumulátor

  13,8V +- 1%

  Výstupní proud do akumulátoru 1A; 2A; 3A; 4A stavitelné
  Výstupní napětí do zařízení 10,5V až 12V v závislosti na vybití akumulátoru
  Signalizace stavů LED
  Signalizace otevření krytu rozpojený bezpotenciálová kontakt
  Ochrana akumulátoru  hluboké vybití ANO
  Pracovní teplota  -10°C až +40°C
  Rozměry skříně  240x300x180mm
  Krytí IP20
     
  Označení 12BZ10
 • Technické listy

  Technické listy ve formátu pdf jsou ke stažení zde

bottom of page