top of page

Přenosné ruční radiostanice MOTOROLA jsou určeny pro okamžitou komunikaci dvou a více uživatelů. Ruční radiostanice lze ještě dělit dle použití na dva druhy a sice na hobby a profesionální.

 

  1. Hobby PMR radiostanice / vysílačky jsou předurčeny zejména pro občanské využití, lze je použít ve většině zemí EU bez omezení, není potřeba žádných licencí, pracují v pásmu PMR446. Jsou uživatelsky přívětivé, lehké a výrazně levnější oproti profesionálním radiostanicím. 

  2. Profesionální digitální radiostanice řady MOTORTBO DP lze provozovat jak v analogovém, tak i v digitálním provozu. Používají se tam, kde je vyžadovaná vysoká kvalita provedení, provozní spolehlivost a mechanická odolnost, vysoké technické parametry, široké příslušenství a jednoduchá obsluha. V digitálním provozu lze radiostanice využívat pro datový i textový přenos. Radiotanice řady MOTOTRBO DP4000 ATEX lze používat i v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX). Profesionální ruční radiostanice lze používat na společných kmitočtech na základě Všeobecného oprávnění ČTÚ případně na kmitočtech přidělených ČTU (Český telekomunikační úřad) individuálně konkrétnímu subjektu.Digitální radiostanice systému MOTORTBO jsou využívány komerčními subjekty, složkami integrovaného záchranného systému (IZS), státními institucemi, bezpečnostními agenturami, ale i jednotlivci, všude tam, kde je potřeba zajistit spolehlivost komunikace.

motorola-dp4400e-portable-two-way-radio.
bottom of page